igongfu_logolinks

ShanghaiGongfu.com

ShanghaiTaijiquan.com

WuTaijiquan.com

OptionalRegion1

iGongfu.com Gongfu Schools page

Reputable gongfu schools in your area.

 

Taiji Quan Schools


Wu Taiji Quan Academy, Shanghai, China.

Study with Ma Jianglin, son of Wu Yinghua & Ma Yueliang.

http://www.WuTaijiquan.com


Wu Taichi Chuan School, Germany & Holland.

Ma Jiangbao & Martin.

http://www.wu-taichi.de


European Wu Tai Chi Chuan Association.

Provides a list of Wu style teachers in Europe.

http://www.wu-taichi.org


Wu Style Taichi Chuan, Canada.

Eddie Wu, grandson of Wu Jianquan.

http://www.wustyle.com


 

| home | iGongfuWiki | forum | schools | contact us | iGongfu |